Bước 1: Công dân truy cập vào trang thống kê, chọn “Tra cứu hồ sơ”,khi đó sẽ hiện lên danh sách sở huyện cần tra cứu.

Bước 2: Chọn sở/huyện cần tra cứu thông tin, công dân nhập số tiếp nhận vào trang tra xem tiến độ xử lý.

Bước 3: Dưới đây là hình minh hoạ kết quả truy xuất thông tin xử lý hồ sơ.